Waarom heb je algemene voorwaarden nodig?

Laatste update: 08-11-2023 Leestijd: 4 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

twee soorten algemene voorwaarden

Als zzp’er probeer je uiteraard zoveel mogelijk opdrachten binnen te halen. Doorgaans kom je in aanraking met verschillende opdrachtgevers. Geen opdracht is hetzelfde en iedere opdracht vereist zijn eigen afspraken. Betekent dit dat je bij elke opdracht geheel nieuwe bepalingen dient op te stellen, op werkelijk alle van belang zijnde punten? Nee, dat hoeft niet! Stel duidelijke algemene voorwaarden op waarmee je ellenlange onderhandelingen voorkomt en je ondernemersrisico verkleint.

Er zijn twee soorten algemene voorwaarden: inkoopvoorwaarden en algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden.

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden gebruik je als zzp’er alleen wanneer je producten of diensten inkoopt. Je stelt hiermee vast waar de leverancier aan moet voldoen. Je kunt hierin onder andere afspreken dat de leverancier jou moet vrijwaren voor aansprakelijkheid van het product. Ook kun je vaststellen dat de leverancier verplicht is om een verzekering af te sluiten en een boete moet betalen bij te late levering.

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Je wilt niet elke keer opnieuw moeten onderhandelen over betalings-, leverings- en garantiebepalingen. Het is daarom verstandig om algemene voorwaarden op te stellen. Zo maak je voor de start van een opdracht direct duidelijk wat je wederzijdse rechten en plichten zijn.

Wat vermeld je in je algemene voorwaarden?

De volgende onderwerpen zijn voor jou als zzp’er belangrijk om in je algemene voorwaarden te verwerken:

 • Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden;
 • Informatie over de offerte (termijn voor aanvaarding, uitvoering en medewerking opdrachtgever);
 • Betalingsvoorwaarden (betalingstermijn, opzegging en leveringstermijn);
 • Leveringsvoorwaarden;
 • Intellectuele eigendom (geheimhouding en reclame);
 • Eigendomsovername (wanneer is jouw product of dienst het eigendom van de opdrachtgever);
 • Aansprakelijkheid;
 • Garantie;
 • Geschillenregeling;
 • Overmacht;
 • Ontbinding van de overeenkomst;
 • Opzegging van de overeenkomst.

Toepasselijkheid

Als zzp’er ga je meerdere overeenkomsten aan. Algemene voorwaarden worden ook wel de kleine lettertjes bij een overeenkomst genoemd. Het zijn de bepalingen die je, bij elke overeenkomst die je sluit met een opdrachtgever, wilt laten gelden. Het is niet verplicht om ze op te stellen, maar het is wel handig.

Zorg dat de algemene voorwaarden worden gelezen

Het opstellen van algemene voorwaarden alleen is niet genoeg om deze ook van toepassing te laten zijn op een opdracht. Je dient de opdrachtgever wel in de gelegenheid te stellen om de algemene voorwaarden in te kunnen zien en hiermee akkoord te gaan. Doe je dat niet of gaat de opdrachtgever niet akkoord, dan kun je niet zomaar een beroep doen op jouw algemene voorwaarden.

Er zijn een aantal tips om er voor te zorgen dat jou opdrachtgever jouw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk leest:

 • Voeg de algemene voorwaarden bij de offerte als bijlage of laat ze achterop de offerte drukken.
 • Vraag jouw opdrachtgever niet alleen de offerte en/of het contract te tekenen, maar om ook de algemene voorwaarden te paraferen.
 • Zorg dat jouw algemene voorwaarden op je website te vinden zijn en verwijs in zowel de offertes als de facturen naar de algemene voorwaarden op je website.

Zwarte en grijze lijst

Je voorwaarden moeten redelijk zijn voor beide partijen. De overheid heeft een zwarte lijst waarin staat wat jij niet mag vragen van jouw opdrachtgever en een grijze lijst waarin voorwaarden staan die soms niet als ‘redelijk’ worden gezien. Zo mag je volgens de zwarte lijst niet jouw prijs verhogen zonder overleg met je klant. Volgens de grijze lijst moet je mensen de tijd geven om op andere offertes te reageren. Deze regel geldt bijvoorbeeld niet als de levering van je dienst alleen op een bepaald moment kan.

Aansprakelijkheid en onredelijk bezwarende bepalingen

Een belangrijk onderwerp binnen de algemene voorwaarden betreft de aansprakelijkheid. Het klinkt aantrekkelijk om in de algemene voorwaarden te bepalen dat je iedere aansprakelijkheid als opdrachtnemer bij een opdracht uitsluit. Dat kan echter niet zomaar. Bepalingen mogen voor een wederpartij (in ieder geval als dat een consument of particulieren betreft) niet onredelijk bezwarend zijn. Is dat wel het geval, dan is de bepaling niet geldig.

Volledige uitsluiting van aansprakelijkheid tegenover een consument of particulier wordt gezien als een bepaling waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend is. Ten overstaan van een rechtspersoon of een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is een dergelijke bepaling soms wel mogelijk, maar ook in die situatie kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de bepaling alsnog als onredelijk bezwarend wordt gezien. Kijk hier dus mee uit.

Vaak wordt aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de uitkering van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of tot de hoogte van de factuur van jou als dienstverlener.

Voorkom misverstanden

In je algemene voorwaarden moet je duidelijke taal gebruiken. Praat niet om het onderwerp heen: je wilt niet dat mensen het anders kunnen interpreteren dan de bedoeling is. Je kunt je algemene voorwaarden laten toetsen op juridische juistheid door een adviseur als je niet zeker weet of ze aan de eisen voldoen. Je voorwaarden kun je deponeren bij de Kamer van Koophandel (KVK) zodat jouw klanten deze op kunnen vragen. Hiervoor betaal je 19,75 euro per jaar per document. Als je dan een geschil hebt met je opdrachtgever, kun je terugvallen op de bescherming van je eigen voorwaarden. Je kunt deze per brief versturen naar de KVK.

Krijg je te maken met inkoopvoorwaarden of worden jouw voorwaarden terzijde geschoven? Denk dan na over de mogelijke gevaren of overleg met je verzekeraar.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee