8 belangrijke aftrekposten voor zzp’ers

Laatste update: 31-01-2023 Leestijd: 4 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Aftrekposten zzp'ers

Waar bij een werknemer de (loon- en) inkomstenbelasting direct wordt ingehouden, hoef je als zzp'er pas aan het einde van het jaar aan je inkomstenbelasting te denken. Dat bedrag kan snel oplopen, vooral als je meer dan € 20.000 winst maakt. Gelukkig zijn er verschillende aftrekposten waar je gebruik van kunt maken om zo minder belasting te betalen.

De belangrijkste aftrekposten voor ondernemers zijn:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Meewerkaftrek
 • Stakingsaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • Oudedagsreserve
 • Willekeurige afschrijvingen

Zelfstandigenaftrek

De bekendste fiscale aftrekpost voor ondernemers is de zelfstandigenaftrek. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting, voldoe je aan het urencriterium én heb je aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Dit komt voor 2020 neer op € 7.280, in 2021 op € 6.670, in 2022 € 6.310. In 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5.030

Dit bedrag is een aftrekpost in je aangifte inkomstenbelasting en scheelt je netto zo’n
€ 1.000 belasting. Is je winst nog te laag om de zelfstandigenaftrek te kunnen gebruiken, dan kun je het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek nog in de volgende 9 jaar verrekenen. Je winst moet in die jaren dan wél hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek

Ben je nét met je bedrijf begonnen? Dan maak je aanspraak op de startersaftrek, waardoor je minder belasting betaalt. Ook als je een bedrijf begint vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering kun je mogelijk gebruikmaken van deze regeling.

Je komt in aanmerking voor de startersaftrek als je:

 • recht hebt op zelfstandigenaftrek;
 • in de afgelopen 5 jaar niet vaker dan 2 keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek;
 • in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer was voor de inkomstenbelasting.

Het bedrag van de startersaftrek wordt opgeteld op bij de zelfstandigenaftrek. Is dit eindbedrag hoger dan je winst? Dan mag je het ‘teveel’ verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Je kunt in totaal 3 keer gebruikmaken van de startersaftrek in de eerste 5 jaar.

Meewerkaftrek

Heb je een partner die meewerkt in je zzp-onderneming, zonder dat je hem of haar daarvoor betaalt? Mogelijk kun je gebruikmaken van meewerkaftrek. De hoogte van de aftrek wordt bepaald door het aantal uren dat je partner meewerkt en is een percentage van de winst. Voor het aantal gewerkte uren is dat meestal geen vetpot. Werkt je partner substantieel meer uren in je bedrijf, dan kun je overwegen om te kiezen voor een man-vrouwfirma of -maatschap als bedrijfsvorm te vormen in plaats van een eenmanszaak.

Stakingsaftrek

Heb je jouw hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat je de onderneming hebt verkocht? Dan moet je belasting betalen over de stakingswinst. De stakingswinst wordt verminderd met de stakingsaftrek. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is maximaal € 3.630. Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Daarom is het verstandig je te laten adviseren.

MKB-winstvrijstelling

Jaarlijks mag je een percentage van je winst vrijstellen van belasting. In 2022 en 2023 is het percentage 14%. Dit geldt voor elke ondernemer, dus ook voor zzp’ers. Je hoeft daarbij niet te voldoen aan het urencriterium, maar moet wel officieel ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. In 2022 en 2023 is de aftrek van de mkb-winstvrijstelling beperkt. Het maximale tarief voor aftrek in 2023 is 36,93%. Het maximale tarief voor aftrek in 2022 is 40%.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt in 2023 verleend als er sprake is van een investering tussen de € 2.601 en € 353.973 in bedrijfsmiddelen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het bedrag dat geïnvesteerd wordt. Bij een investering van € 2.601 t/m € 63.716 is de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2023)
niet meer dan € 2.600 € 0
€ 2.601 t/m € € 63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 117.991
meer dan
€ 353.973
€ 0

 

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2022)
niet meer dan € 2.400 € 0
€ 2.401 t/m € 59.939 28% van het investeringsbedrag
€ 59.940 t/m € 110.998 € 16.784
€ 110.999 t/m € 332.994 € 16.784 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 110.998
meer dan € 332.994 € 0

 

 

Oudedagsreserve

Zzp’ers die aan het urencriterium voldoen kunnen tot hun pensioengerechtigde leeftijd fiscaal voordelig sparen voor een pensioen via de opbouw van een oudedagsreserve. Een deel van de ondernemingswinst reserveer je voor een pensioen. Hier betaal je in eerste instantie geen inkomstenbelasting over. Dat komt pas aan de orde als de reserve uiteindelijk naar jezelf ‘uitgekeerd’ wordt na de pensioengerechtigde leeftijd. Over 2022 mag je 9,44 % van je ondernemingswinst reserveren voor de OR, met een maximum van € 9.632.

Let op: vanaf 1 januari 2023 kun je geen oudedagsreserve meer opbouwen. Voor de tot dan toe opgebouwde oudedagsreserve gelden nog wel de oude regels.

Willekeurige afschrijvingen

Als je als starter voldoet aan de voorwaarden voor startersaftrek, dan mag je zelf bepalen hoe je een bedrijfsmiddel afschrijft als die voldoet aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek, echter geldt er geen minimaal geïnvesteerd bedrag.

Andere fiscale voordelen

Naast bovengenoemde aftrekposten en aftrekbare zakelijke kosten, zijn er nog een aantal fiscale voordelen voor zzp’ers. Lees hier meer.

Gebruik een online boekhoudpakket

Met een online administratie heb je alles overzichtelijk op een rijtje. Wij raden deze boekhoudpakketten aan:

E-boekhouden
e-Boekhouden

Nu 15 maanden gratis e-Boekhouden

Bekijk voordelen

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee