Wat is een investeringsplan?

Laatste update: 08-11-2023 Leestijd: 3 min Door: Juul Dijkhuis

Investeringsplan

Een investeringsplan of investeringsbegroting laat zien waar je investeringen uit bestaan. Uit een investeringsplan blijkt hoeveel geld je nodig hebt voor het starten van een onderneming of voor het bereiken van een doel in de toekomst.

In een investeringsplan laat je zien hoeveel geld je nodig hebt om van start te gaan. Je maakt een investeringsplan om de financier te laten zien hoe je het geleende bedrag terug gaat betalen en wanneer je financieel op eigen benen kunt staan. In een onderneming moet je inzicht hebben om te kunnen ondernemen. Door het samenstellen van plannen kun je doelen meetbaar maken. Als je doel is om over één jaar 10% van een geleend bedrag terug te betalen, moet je het ook in cijfers onderbouwen.

Wat is een investeringsplan?

Een investeringsplan of investeringsbegroting laat zien hoeveel geld je nodig hebt voor het starten van je onderneming of voor het financieren van een investering, zoals het lanceren van een nieuw product. Uit het investeringsplan blijkt waarom je het betreffende bedrag nodig hebt en hoe je het investeert. Ook werk je uit hoe je de investering denkt terug te verdienen. Een investeringsplan wordt ook wel een financieel plan genoemd. Je kijkt één tot drie jaren vooruit in een investeringsplan. Hoe stel je een investeringsplan samen?

Stap 1: Formuleer de vragen die je wilt beantwoorden

Een investeringsplan is een onderdeel van een ondernemingsplan. Het investeringsplan moet een investeerder duidelijk maken dat het een goede investering is. De financier moet het vertrouwen krijgen en lezen dat jij en jouw onderneming kredietwaardig zijn. Formuleer vooral dus vragen die je gaat beantwoorden in het investeringsplan. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende vragen:

 • Welke omzet verwacht je?
 • Wat heb je nodig om je doelen te halen?
 • Zijn de doelen ook financieel haalbaar?
 • Wat verwacht je aan inkomen en uitgaven per maand?
 • Wanneer is het geleende bedrag terugbetaald?

De volgende stappen zijn gericht op het verzamelen van de juiste data.

Stap 2: Waar bestaan jouw vaste activa uit?

Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langere tijd in jouw bedrijf aanwezig zijn. Het gaat minimaal om een periode van één jaar. Je kunt bijvoorbeeld denken aan inventaris, computers en machines of gereedschappen.

Stap 3: Waar bestaan jouw vlottende activa uit?

De vlottende activa zijn juist de bedrijfsmiddelen die korter dan één jaar in jouw onderneming blijven. Het gaat bijvoorbeeld om kosten die je maakt voor het starten van je onderneming, maar ook om grondstoffen voor het maken van jouw producten. Onder opstartkosten verstaan we bijvoorbeeld:

 • Advieskosten
 • Kosten voor marktonderzoek
 • Notariskosten
 • Ontwikkelingskosten voor een website

Stap 4: Onderbouwing van de investeringen

In een investeringsplan kun je op twee manieren zorgen voor een onderbouwing van de investeringen. Dit kan in woorden, door uit te leggen wat investeringen inhouden. Ten tweede kan het ook met facturen. Een aangekochte machine kun je onderbouwen door het opnemen van de factuur. Daarnaast is de onderbouwing ook de opgave van alle investeringen die verricht zijn. Het totaal wordt de investeringsbegroting genoemd.

Voorbeeld van een investeringsplan

Aan vaste activa heb je:

 • Machines: €15.000
 • Inventaris: €10.000
 • Bedrijfswagen: €12.000

Totaal: €37.000

Aan vlottende activa heb je:

 • Voorraden: € 5.000
 • Opstartkosten: € 8.000
 • Kasgeld: € 2.000

Totaal: €15.000

Totale investeringen: €52.000

In het investeringsplan werk je nader uit hoe de bedragen zijn opgebouwd, en hoe je de investering in de loop der jaren gaat terugverdienen.

Knab klant

Bankrekening nodig als zzp'er?

Wij adviseren Knab, hét zakelijk bankpakket voor zzp’ers.

FAQ investeringsplan

In een investeringsplan zit een opgave van alle investeringen die je terug moet verdienen door het maken van winst. Het is een opsomming van de investeringen in vaste en vlottende activa. Na het lezen van het plan weet bijvoorbeeld een investeerder hoe het geld wordt besteed en hoe het eventueel ook weer wordt terugverdiend.

Het verschil tussen een investeringsplan en een ondernemingsplan is de doelstelling van het plan. Met een ondernemingsplan laat je investeerders zien wat jouw plannen zijn. Een onderdeel van het ondernemingsplan is het investeringsplan. Het investeringsplan zorgt dus voor inzicht in de uitgaven van de investeringen.

Het investeringsplan is exclusief de btw. De btw incasseer je van klanten en betaal je voor investeringen. Het incasseren van btw doe je eigenlijk voor de Belastingdienst. Bij de btw-aangifte verreken je de geïncasseerde bedragen met de Belastingdienst. De investeringen die jij verricht betaal je juist btw over. Deze mag je verrekenen met wat je overmaakt aan de Belastingdienst.

Uit het investeringsplan blijkt waar het geld in wordt geïnvesteerd. Je kunt de investeringen onderverdelen in vaste activa en vlottende activa. Een investeringsplan laat jou als ondernemer zien waar in geïnvesteerd is en het geeft financierders inzicht in de financiële huishouding van jouw onderneming.

Een investeringsplan is een belangrijk onderdeel van een ondernemingsplan. Het laat investeerders zien wat de plannen zijn met het te investeren geld. Met andere woorden: waar gaat het geld aan op.

Openingskosten is een ruim begrip waar de kosten onder vallen voor het opstarten van je onderneming. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het verrichten van een marktonderzoek of advieskosten die je betaalt aan ingeschakelde experts. Deze kosten zijn een onderdeel van de vlottende activa en moet je in de boekhouding meenemen. De investering kun je verrekenen met de winst.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee