Welke belastingen moet ik afdragen?

Laatste update: 24-11-2022 Leestijd: 4 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Welke belastingen zijn er

Voor zzp’ers bestaan er verschillende soorten belastingen. Wanneer moet je welke belasting afdragen? Een overzicht van de twee belangrijkste: inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Inkomstenbelasting

Dat je ondernemer bent, wil niet automatisch zeggen dat je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Grofweg kun je zeggen dat als je te maken hebt met economisch verkeer (dus ‘iets’ verkoopt) en winst kunt verwachten, je waarschijnlijk ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Specifieker gezien gebruikt de belastingdienst de volgende vragen als leidraad om te bepalen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting:

 • Maak je winst en zo ja, hoeveel? Als je alleen een kleine winst maakt of structureel verlies lijdt, dan heb je geen onderneming.
 • Mag je zelf bepalen hoe je onderneming eruit ziet en welke werkzaamheden je uitvoert? Zelfstandigheid is een belangrijk criterium voor het hebben van een onderneming.
 • Heb je voldoende kapitaal om een onderneming te starten en een tijd draaiend te houden? Je moet kunnen investeren in bijvoorbeeld reclame en verzekeringen.
 • Steek je genoeg tijd in je onderneming en zie je daar ook resultaat van? Je onderneming moet renderend zijn.
 • Streef je ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen? Dan neemt je afhankelijkheid af en je zelfstandigheid toe. Ook is het belangrijk dat je klantenkring niet voornamelijk uit familie en vrienden bestaat.
 • Zet je je onderneming in de etalage? Een ondernemer moet laten zien dat hij een bedrijf heeft, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite of een eigen logo.
 • Loop je ondernemersrisico? Je moet afhankelijk zijn van de vraag naar en het aanbod van je producten of diensten.
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming? Is je onderneming een eenmanszaak, dan ben je zelf aansprakelijk voor de schulden en ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Hoe bereken je de inkomstenbelasting?

Om de hoogte van de inkomstenbelasting te berekenen heb je een balans en jaarrekening nodig. Je kunt een boekhouder vragen deze voor je te maken, maar met een boekhoudpakket kun je dit zelf. Het pakket helpt je met het maken van de berekening.

Een aantal boekhoudpakketten die wij aanraden zijn:

E-boekhouden
e-Boekhouden

Nu 15 maanden gratis e-Boekhouden

Bekijk voordelen

Categorieën inkomstenbelasting

Je inkomen uit arbeid voor de inkomstenbelasting kan vervolgens vallen in één van deze categorieën:

Winst uit onderneming: Als je voldoet aan de eisen voor de inkomstenbelasting, kun je je inkomsten beschouwen als winst uit je onderneming.

Loon uit dienstbetrekking: Ben je verplicht de instructies van je opdrachtgever op te volgen, betalen je opdrachtgevers je tijdens vakantie en ziekte door en ben je verplicht om het werk persoonlijk uit te voeren? Dan is er in ieder geval sprake van loon uit een dienstbetrekking. Je opdrachtgever moet dan loonheffingen betalen.

Uit overige werkzaamheden: Vallen je inkomsten níet onder loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming, dan vallen je inkomsten onder resultaat uit overige werkzaamheden.

Omzetbelasting

De btw is het bedrag aan belasting dat je rekent over de producten en diensten die je aanbiedt. Vaak is dat 21 procent bovenop het bedrag waarop je het verkoopt, soms 9 procent en heel soms 0 procent. Ook een mogelijkheid is dat je goederen of diensten levert die zijn vrijgesteld van btw.

Tenzij je bent vrijgesteld voor de btw, moet je btw in rekening brengen over je verkopen en dus ook btw afdragen aan de Belastingdienst. De btw die je moet afdragen, is de btw over je gefactureerde bedrag min de btw over het geïnvesteerde bedrag. De uitkomst kan ook een getal in de min zijn, wat inhoudt dat je geld terugkrijgt van de belastingdienst.

Btw afdragen

Je bent ondernemer voor de btw als:

 • Je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent, in de vorm van een eenmanszaak (of een maatschap, een bv, een nv, een stichting of vereniging). Zodra je je onderneming hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, krijg je een brief van de belastingdienst waarin staat of, hoe en wanneer je btw-aangifte moet doen. Én je krijgt een btw-nummer.

Je hoeft geen btw te betalen als:

 • Het aan btw te betalen bedrag minder is dan 1345 euro. Je valt dan onder de kleine ondernemersregeling (kor) en hoeft geen btw te betalen. Als het btw-bedrag tussen 1345 euro en 1883 euro valt, kom je via diezelfde regeling in aanmerking voor belastingvermindering. Let op: de kleine ondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals een bv, vof of stichting.
 • Je een btw-vrijstelling hebt, omdat je vrijgestelde goederen of diensten levert. Dat is bijvoorbeeld het geval als je medische diensten verricht.

Controleer via deze check of jij door de belastingdienst wordt gezien als ondernemer voor de inkomsten- en omzetbelasting.

Administratie overzichtelijk houden

Als je de belasting gaat afdragen middels een aangifte, is het wel van belang dat je alle facturen en bonnen op een overzichtelijke manier hebt opgeslagen. Vaak kan dit heel snel en simpel middels een online boekhoudpakket. Hieronder staan er een aantal die je kunt gebruiken:

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee