Hoe maak je een balans?

Laatste update: 07-05-2024 Leestijd: 3 min Door: Juul Dijkhuis

Hoe maak je een balans

Een balans is een overzicht van bezittingen en schulden van een onderneming. In een balans kun je lezen hoe financieel gezond een onderneming is. Met enige financiële creativiteit kun je zelf een boekhouding opzetten en hier een balans uit tevoorschijn toveren. Hoe maak je een balans? Wij lichten de stappen toe.
Je kunt geen balans maken zonder dat je beschikt over de boekingen over een bepaalde periode. Na het eerste kwartaal wil je bijvoorbeeld zien hoe jouw onderneming er voor staat. De balans wordt samengesteld vanuit alle transacties binnen je onderneming. Voordat je een balans kunt krijgen, moet je dus eerst cijfers verzamelen.

 

Hoe ziet een balans eruit?

Een balans is een financieel overzicht met aan de linkerkant de bezittingen (activa) en aan de rechterkant de schulden en het eigen vermogen (passiva). Links staat wat jouw bedrijf bezit en rechts staat hoe het bezit verworven is. Als zzp’er ben jij jouw onderneming, dus het gaat over jouw bezittingen en schulden. Als je bijvoorbeeld voor €50.000 aan voorraden, machines en kasgeld hebt, staan rechts van de balans de eventuele schulden en jouw eigen vermogen waarmee de bezittingen verworven zijn.

Stap 1: Je eigen boekhouding opstarten

Ondernemen betekent ook dat je een waterdichte administratie moet voeren. Iedere euro aan inkomsten en uitgaven moet je kunnen verantwoorden. Door alles goed vast te leggen heb je ook altijd inzicht in hoe jouw bedrijf er voor staat. In een balans kun je zien wat de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen zijn. Om een balans op te kunnen stellen, moet je de administratie op orde hebben. Je kunt gebruik maken van een boekhoudprogramma, maar zelf een administratie maken in Excel kan ook. Hiervoor kun je online gratis templates downloaden.

Stap 2: Maak een start met het inrichten van je boekhouding

Voordat je jouw administratie kunt vullen met gegevens, moet je eerst zorgen voor een handige inrichting. Het goed samenstellen van het raamwerk van je administratie is belangrijk. De ingevoerde gegevens moeten kloppend zijn en ook nog op de juiste manier verwerkt worden. Je moet bijvoorbeeld omzet met 21% btw anders boeken dan omzet met 9% btw. Door de juiste grootboekrekeningen, kun je het zo eenvoudig mogelijk maken.

Het is aan te raden om hier hulp bij in te schakelen. Het gaat je namelijk erg veel tijd kosten als het later toch weer anders moet. Een foutieve inrichting kan betekenen dat je alle ingevoerde transacties opnieuw moet verwerken. De juiste gegevens moeten namelijk wel in je balans, resultatenrekening en in de jaarrekening terechtkomen.

Stap 3: Zakelijke transacties invoeren

Zodra de inrichting van het Excel programma of je boekhoudprogramma goed is, kun je beginnen met het verwerken van de transacties en andere financiële boekingen. Vanuit deze gegevens kun je automatisch een balans samen laten stellen. Controleer de werking van de processen door na een aantal boekingen het effect te bekijken in bijvoorbeeld de balans en in de resultatenrekening.

Stap 4: Gegevens uit de boekhouding gebruiken voor het samenstellen van een balans

In de betere boekhoudprogramma’s is het samenstellen van de balans standaard ingericht. Je hoeft dus niet zelf te puzzelen om alle bedragen op de juiste plek in de balans te krijgen. Dat zou ook veel te foutgevoelig zijn. Je kunt voor de zekerheid de boekhouding ook nog even laten controleren door een boekhouder. Beter nu één keer geld investeren, dan later je administratie moeten herstellen.

E-boekhouden
e-Boekhouden

Nu 15 maanden gratis e-Boekhouden

Bekijk voordelen

Wat betekenen de termen in een balans?

In een balans vind je termen die standaard zijn. Het gaat om de volgende termen:

  • Activa – Aan de linkerkant van de balans staan de bezittingen.
  • Passiva – De rechterkant zijn de schulden en het eigen vermogen. Hoe is het vermogen in het bedrijf opgebouwd?
  • Vaste activa – Dit zijn bezittingen die langere tijd binnen jouw onderneming blijven. Het gaat bijvoorbeeld om machines en kantoormeubilair.
  • Vlottende activa – Dit zijn juist bezittingen die kort (korter dan één jaar) in jouw onderneming blijven. Voorbeelden hiervan zijn voorraden en grondstoffen voor het maken van producten.
  • Liquide middelen – Dit is geld in kas of op een rekening dat je direct kunt gebruiken.
  • Eigen vermogen – Dit is de waarde van de bezittingen minus de schulden.
  • Negatief eigen vermogen – De schulden zijn hoger dan de waarde van de bezittingen.
  • Lang vreemd vermogen – Schulden met een looptijd van langer dan één jaar
  • Kort vreemd vermogen – Schulden met een looptijd van korter dan één jaar
FAQ balans

Een balans geeft een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen. De bezittingen staan aan de linkerzijde (activa) en de schulden en het eigen vermogen aan de rechterzijde (passiva). In de balans kun je in één oogopslag aflezen hoe gezond of ongezond een onderneming is.

De activa en de passiva vind je op de balans van een onderneming. De activa zijn de bezittingen en die staan aan de linkerzijde van een balans. Aan de rechterzijde van een balans staan de schulden en het eigen vermogen van een onderneming, de passiva. De activa en passiva bestaan uit verschillende vaste onderdelen.

Op een balans zie je wat een bedrijf aan bezittingen en aan schulden heeft. Het verschil tussen deze twee componenten vormt het eigen vermogen. Als de waarde van de bezittingen de waarde van de schulden overtreft, heeft een onderneming een positief eigen vermogen. Als de schulden groter zijn dan de bezittingen, vormt het eigen vermogen aan de passiva zijde een negatief bedrag.

Het eigen vermogen van een onderneming bereken je door de waarde van de bezittingen van een onderneming te verminderen met de waarde van de schulden. Het eigen vermogen kan zowel positief als negatief zijn.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee