ZZPSERVICEDESK

Hoe doe ik mijn belastingaangifte?

Hoe doe ik mijn belastingaangifte?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Belastingaangifte doen is een vervelende, maar noodzakelijke taak. Als ondernemer kun je er verschillende voordelen uit halen die vaak over het hoofd worden gezien. Als je het zelf te lastig vindt, kun je een belastingadviseur of een accountant in de arm nemen. Als je toch zelf je aangifte gaat doen, dan moet je het wel goed doen. Waar moet je rekening mee houden?
Waar moet je rekening mee houden?

Aangifte 2018

Het is weer zover, we moeten de aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2018 doen. Deze moet voor 1 mei 2019 ingediend zijn. Doe je voor 1 april al aangifte, dan krijg je in ieder geval voor 1 juli bericht van de Belastingdienst of je eventueel geld terugkrijgt.
 

Als je de aangifte niet voor 1 mei hebt ingediend krijg je nog een aanmaning en 10 dagen uitstel, daarna volgt een verzuimboete die kan oplopen tot €5.278,-.
 

Doe altijd aangifte, ook al heb je geen uitnodiging ontvangen. De aangifte doe je via de website van de Belastingdienst. Vanaf dit jaar gaat dit via het nieuwe portaal van de Belastingdienst, dit portaal is speciaal voor zzp’ers
 

Uitstel

Lukt het echt niet om de aangifte op tijd in te dienen, vraag dan voor 1 mei uitstel aan via de site van de Belastingdienst. Je kan dan in principe uitstel krijgen tot 1 september 2019.
 

De berekening van de inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting kent het zogenaamde boxenstelsel, dit is een verdeling in verschillende categorieën van inkomen. Box 1 is het belastbare inkomen uit werk en woning, Box 2 is het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang en box 3 is het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Voor de uiteindelijk te betalen belasting moeten de verschillende inkomens uit Box 1 bij elkaar opgeteld worden. Daarnaast worden de inkomsten uit Box 2 en 3 ook in aanmerking genomen, indien van toepassing.

Als zzp’er is Box 1 van belang voor de resultaten uit je onderneming, want de Belastingdienst bedoelt met “inkomen uit werk” namelijk loon, winst uit onderneming, (periodieke) uitkeringen en resultaat uit overige werkzaamheden.

Twee belangrijke vragen die spelen bij de aangifte zijn;

 1. Ben je zzp’er voor de Belastingdienst?
 2. Ben je ondernemer voor de Inkomstenbelasting?
   

Ben je voor de Belastingdienst zzp’er?

Hoewel je bent ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel houdt dat niet automatisch in dat de belastinginspecteur je ook als zelfstandig ondernemer ziet. De belastinginspecteur kan een ‘zzp’er’ in sommige gevallen toch zien als een werknemer in loondienst. Om dit te voorkomen moet je in ieder geval zorgen dat duidelijk is dat je zelfstandig bent door geen gezagsverhouding met je opdrachtgever te hebben, als zelfstandige meerdere opdrachtgevers te hebben (minimaal 3 is over het algemeen veilig) en daarnaast als zelfstandige zelf debiteuren- en ondernemersrisico te lopen en zelf bepaalt hoe je het werk uitvoert en als zelfstandige streeft je naar het behalen van winst.
 

Ben je voor de Inkomstenbelasting Ondernemer?

Als zzp’er streef je dus naar winst. Maar is die winst nu voor de Belastingdienst “winst uit onderneming” of ziet de Belastingdienst je als genieter van “resultaat uit overige werkzaamheden”? Dit hangt ervan af of de Belastingdienst je voor de Inkomstenbelasting ook ziet als ondernemer. Als zogenoemde IB-ondernemer zijn er aantrekkelijke belastingvoordelen te halen door bepaalde aftrekposten die alleen voor IB-ondernemers gelden. Om als IB-ondernemer aangemerkt te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Er moet sprake zijn van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, deelname aan het economische verkeer, redelijkerwijs te verwachten winst en het beogen van winst. Voor bepaalde soorten ondernemersaftrek geldt het urencriterium. Dit houdt in dat je per jaar meer dan 1.225 uren besteed aan je onderneming.
 

Geen ondernemer voor de Inkomstenbelasting (resultaatgenieter)

Als je als zzp’er door de Belastingdienst niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt, dan ben je genieter van resultaat uit overige werkzaamheden.
 

Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden is het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit een of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon genereren. Het resultaat wordt vastgesteld volgens goed koopmansgebruik. Je moet je boekhouding op een algemeen geaccepteerde manier voeren. Daarbij hoort onder andere dat de boekhouding waarheidsgetrouw is en passend is bij de onderneming. Resultaat uit overige werkzaamheden vormt een bron van inkomen in Box 1.
 

Hierna kan er vanuit gegaan worden dat de zzp’er ondernemer is.
 

Belastbare winst

Om je belastbare winst te bepalen, moet je eerst je winst bepalen. Dit doe je door je omzet te verminderen met alle zakelijke kosten.
Voor de zzp’er die IB-ondernemer is wordt de belastbare winst uit onderneming bepaald door het gezamenlijke bedrag van de winst die je als ondernemer geniet uit 1 of meer ondernemingen verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling.
 

Ondernemersaftrek

De belastbare winst uit onderneming wordt onder andere verminderd met de ondernemersaftrek. Voor de ondernemersaftrek geldt het urencriterium dat meer dan 1.225 uren besteed wordt aan de onderneming.

Voor de zzp’er zijn meerdere ondernemersaftrekposten van belang:

 • Zelfstandigenaftrek en startersaftrek
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
 • Investeringsaftrek
   

Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt 7.280 euro (+ 2.123 euro voor starters). De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het uren criterium voldoet. Voor starters geldt een extra aftrek van 2.123 euro. Als starter kan je hier in 5 jaar maximaal 3 keer gebruik van maken.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. De zzp’er besteedt tenminste 500 uren aan S&O werk, werk waarvoor een S&O verklaring geldt die je moet aanvragen bij de RVO
 

Investeringsaftrek

Er zijn 3 soorten investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL) en de energie-investeringsaftrek (EIA). 
 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt verleend als er sprake is van een investering tussen de €2.301 en €314.673 in bedrijfsmiddelen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het bedrag dat geïnvesteerd wordt. Bij een investering van € 2.301 t/m € 56.642 is de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag.

Heb je vragen over de MIA/VAMIL en EIA, neem dan contact op met een van onze adviseurs.
 

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.300

€ 0

€ 2.301 t/m € 56.642

28% van het investeringsbedrag

€ 56.643 t/m € 104.891

€ 15.863

€ 104.892 t/m € 314.673

€ 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891

meer dan € 314.673

€ 0

Bron: Belastingdienst
 

Willekeurige afschrijvingen

Als je als starter voldoet aan de voorwaarden voor startersaftrek, dan mag jezelf bepalen hoe je een bedrijfsmiddel afschrijft als die voldoet aan de voorwaarden voor de Investeringsaftrek, echter geldt er geen minimaal geïnvesteerd  bedrag.
 

Oudedagsreserve

Zzp’ers die aan het urencriterium voldoen kunnen tot hun pensioengerechtigde leeftijd fiscaal voordelig sparen voor een pensioen via de op bouw van een oudedagsreserve. Een deel van de ondernemingswinst reserveer je voor een pensioen. Hierover betaal je in eerste instantie geen Inkomstenbelasting over. Dat komt pas aan de orde als de reserve uiteindelijk naar jezelf ‘uitgekeerd’ wordt na de pensioengerechtigde leeftijd. In 2018 mag je maximaal 9,44 % van je ondernemingswinst reserveren voor de OR, met een maximum van 8.775 euro.
 

MKB-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst waar alle ondernemers recht op hebbend, ook als er minder dan 1.225 in de onderneming wordt gewerkt.

Voor IB-ondernemers wordt de MKB-winstvrijstelling na aftrek van de ondernemersaftrekposten toegepast. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Na aftrek van de mkb-winstvrijstelling is de belastbare winst uit onderneming berekend.

Tarief

Winst uit onderneming is van de inkomensbronnen in Box 1. Alle bronnen gezamenlijk in Box 1 worden als volgt belast:

*Deze tabel bevat het tarief inclusief premies volksverzekeringen 2018
 

Te betalen inkomstenbelasting

De te betalen inkomstenbelasting is de som van de belasting die voortvloeit uit de drie boxen. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene heffingskorting.
 

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De algemene heffingskorting wordt berekend volgens onderstaande tabel:

De aangifte van de inkomstenbelasting omvat verschillende componenten. Het is belangrijk dat de aangifte correct wordt gedaan, een onjuiste aangifte kan behoorlijk in de papieren lopen.

ZZP Servicedesk kan je helpen bij je vragen over de aangifte inkomstenbelasting 2018. Ook kunnen onze fiscalisten voor jou de aangifte verzorgen. Als lid van ZZP Servicedesk krijg je korting op de tarieven.

 

Bereken je Belastbare Fiscale Winst

Hieronder staat een voorbeeld aan hoe je de belastbare fiscale winst kunt bepalen, naar aanleiding van de bedrijfseconomische winst die je hebt bepaald volgens “Goed koopmansgebruik” en bijtellingen en aftrekposten. Vervolgens kan je op basis van de belastbare fiscale winst zelf de te betalen belasting bepalen.

Boekjaar 2018
Omzet
– Minus: Zakelijke kosten  
_____________________________________________
Bedrijfseconomische winst
+ Plus:    Niet-aftrekbare deel van de kosten
+ Plus:      Bijtelling gebruik auto van de zaak
+ Plus:      Privé gebruik diensten/goederen onderneming
– Minus: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
– Minus: Willekeurige afschrijvingen
_____________________________________________
Winst voor de Oudedag Reserve/ Ondernemersaftrek
– Minus: Toevoeging OR
_____________________________________________
Winst na OR
– Minus:     Zelfstandigenaftrek
– Minus:     Startersaftrek
_____________________________________________
Fiscale winst
Minus      14% MKB Winstvrijstelling
_____________________________________________
Belastbare Fiscale Winst
 

 

Aftrekbare kosten

Maak je winst zo laag mogelijk in de aangifte. Dit zorgt ervoor dat je minder moet betalen. Maak daarom gebruik van de verschillende aftrekposten. Denk aan de aftrekbare kosten voor spullen en verzekeringen, de kleine regelingen waar je gebruik van kunt maken en de fiscale voordelen die voor zelfstandig professionals gelden.
 
 

Zzp’er en loondienst?

Als je zowel in loondienst als ondernemer bent, kun je hier voordeel uithalen. Als je winst na de aftrek negatief is, kun je dit van je salaris aftrekken om minder belasting te betalen.
Voorbeeld:
 • Je hebt 2.000 euro winst met je onderneming
 • Je totale aftrek is 9.000 euro
 • Je winst staat 7.000 euro negatief op de aangifte
 • Resultaat: je hoeft over 7.000 euro van je salaris geen belasting te betalen

(Bron: Belastingdienst)

ZZP LIDMAATSCHAP

ONBEPERKT ADVIES VOOR EEN LAAG BEDRAG

 • Persoonlijk contact via telefoon
 • Persoonlijk contact via chat
 • Persoonlijk contact via whatsapp
 • Startersgesprek (circa 20 minuten)
 • Meer dan 20 downloads & checklists
 • Toegang tot het ZZP netwerk
 • Netwerk en kennis events

€ 12,50

 p/m

ComputerComputer
Positief
Plus: 6 tips om jouw financiën in 2020 verder te verbeteren Grote kans dat je als zzp’er tijdens deze feestmaand de tijd neemt om…
Geld
Je hebt tot 31 december 2019 de tijd In de jaren 2014-2016 hebben ondernemers de lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen…
Marcel Pieters
Interview | Marcel Pieters Marcel Pieters is opdrachtgever en woordvoerder namens de Belastingdienst over het ‘btw-identificatienummer (btw-id)’. ZZP Servicedesk stelde hem een aantal vragen…
Spaarpot
Is de vernieuwde KOR voor jou interessant? De kleineondernemingsregeling (KOR) is gemoderniseerd en gaat in op 1 januari 2020. Door de vereenvoudiging van de…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.