Hoe doe ik mijn belastingaangifte als zzp’er?

Laatste update: 05-01-2024 Leestijd: 8 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Hoe doe ik mijn belastingaangifte

Dit artikel beschrijft hoe je de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022 doet. De aangifte over het jaar 2021 had op 1 mei 2022 binnen moeten zijn. Heb je hier vragen over of wil je weten of je nog uitstel kunt aanvragen/verlengen? Lees hier dan meer over op de website van de Belastingdienst.

Belastingaangifte doen

Belastingaangifte doen is een vervelende, maar noodzakelijke taak. Als ondernemer kun je er verschillende voordelen uithalen die vaak over het hoofd worden gezien. Als je het zelf te lastig vindt, kun je een belastingadviseur of een accountant in de arm nemen. Als je toch zelf je aangifte gaat doen, dan moet je het wel goed doen. Waar moet je rekening mee houden?

Bij de aangifte inkomstenbelasting spelen twee belangrijke vragen:

  1. Ben je ondernemer voor de Belastingdienst?
  2. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Ben je starter? Download dan gratis onze checklist voor starters:

Tip: Zo start je succesvol!

Starten was nog nooit zo eenvoudig met onze GRATIS starterschecklist boordevol tips, tricks en een te volgen stappenplan. Succesvol starten doe je zo!

Ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Hoewel je bent ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel houdt dat niet automatisch in dat de belastinginspecteur je ook als zelfstandig ondernemer ziet. De belastinginspecteur kan een ‘zzp’er’ in sommige gevallen toch zien als een werknemer in loondienst. Om dit te voorkomen moet je in ieder geval zorgen dat duidelijk is dat je zelfstandig bent door geen gezagsverhouding met je opdrachtgever te hebben, als zelfstandige meerdere opdrachtgevers te hebben (minimaal 3 is over het algemeen veilig), als zelfstandige zelf debiteuren- en ondernemersrisico te lopen, door zelf te bepalen hoe je het werk uitvoert en te streven naar het behalen van winst.

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Als zzp’er streef je dus naar winst. Maar is die winst nu voor de Belastingdienst winst uit onderneming of ziet de Belastingdienst je als genieter van resultaat uit overige werkzaamheden? Dit hangt ervan af of de Belastingdienst je voor de inkomstenbelasting ook ziet als ondernemer. Als zogenoemde IB-ondernemer zijn er aantrekkelijke belastingvoordelen te halen door bepaalde aftrekposten die alleen voor IB-ondernemers gelden. Om als IB-ondernemer aangemerkt te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Er moet sprake zijn van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, deelname aan het economische verkeer, redelijkerwijs te verwachten winst en het beogen van winst. Voor bepaalde soorten ondernemersaftrek geldt het urencriterium. Dit houdt in dat je per jaar meer dan 1.225 uren besteedt aan je onderneming.

Wil je checken of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Doe dan de OndernemersCheck van de Belastingdienst.

Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting (resultaatgenieter)

Als je als zzp’er door de Belastingdienst niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt, dan ben je genieter van resultaat uit overige werkzaamheden.

Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden is het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit één of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon genereren. Het resultaat wordt vastgesteld volgens goed koopmansgebruik. Je moet je boekhouding op een algemeen geaccepteerde manier voeren. Daarbij hoort onder andere dat de boekhouding waarheidsgetrouw is en passend is bij de onderneming. Resultaat uit overige werkzaamheden vormt een bron van inkomen in box 1. Hierna kan er vanuit gegaan worden dat de zzp’er ondernemer is.

Aangifte inkomstenbelasting zzp 2022

Vanaf 1 maart 2024 kun je de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023 doen. Deze moet vóór de datum die in je aangiftebrief staat ingediend zijn. Meestal is dit 1 mei 2024, tenzij je om uitstel vraagt. Als je voor 1 april 2024 je aangifte instuurt, ontvang je voor 1 juli 2024 de belastingaanslag.

Als je de aangifte niet op tijd hebt ingediend krijg je nog een aanmaning en 10 dagen uitstel, daarna volgt een verzuimboete die kan oplopen tot €5.514,-.

Doe als zzp belasting aangifte – altijd – ook al heb je geen uitnodiging ontvangen. De aangifte doe je via de website van de Belastingdienst. Dit gaat via het portaal van de Belastingdienst: ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk‘.

Uitstel

Lukt het echt niet om de aangifte op tijd in te dienen, vraag dan voor 1 mei 2024 uitstel aan via de site van de Belastingdienst. Je kunt dan in principe uitstel krijgen tot 1 september 2024.

Wat is inkomenstenbelasting?

De inkomstenbelasting kent het zogenaamde boxenstelsel, dit is een verdeling in verschillende categorieën van inkomen. Box 1 is het belastbare inkomen uit werk en woning, box 2 is het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang en box 3 is het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Voor de uiteindelijk te betalen belasting moeten de verschillende inkomens uit box 1 bij elkaar opgeteld worden. Als zzp’er is box 1 van belang voor de resultaten uit je onderneming, want de Belastingdienst bedoelt met “inkomen uit werk” namelijk loon, winst uit onderneming, (periodieke) uitkeringen en resultaat uit overige werkzaamheden. Daarnaast worden de inkomsten uit box 2 en 3 ook in aanmerking genomen, indien van toepassing.

Hoe bereken je de inkomstenbelasting?

Om de hoogte van de inkomstenbelasting te berekenen heb je een balans en jaarrekening nodig. Je kunt een boekhouder vragen deze voor je te maken, maar met een boekhoudpakket kun je dit zelf. Het pakket helpt je met het maken van de berekening.

Het populairste boekhoudprogramma voor zzp’ers. Nu 15 maanden gratis!

Het eenvoudigste boekhoudprogramma voor zzp’ers. Beoordeeld met een 9,7

Het boekhoudprogramma ontworpen voor zzp’ers.  Geniet nu van de gratis opties

Advies: Bekijk alle drie de programma’s en beoordeel welke het beste bij je past.

Belastingtarieven box 1 2022

Winst uit onderneming is onderdeel van de inkomensbronnen in box 1. Alle bronnen gezamenlijk in box 1 worden als volgt belast als je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt:

Tarief box 1 (werk en woning)

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 2 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt.

In 2024 betaalt u over uw belastbaar inkomen uit werk en woning tot € 37.149 ook premie volksverzekeringen. In 2022 is dat tot € 35.472 en in 2021 tot € 35.130. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u volgens een aangepast tarief.

Bron: Belastingdienst

Belastbare winst bepalen

Om je belastbare winst te bepalen, moet je eerst je winst bepalen. Maak je winst zo laag mogelijk in de aangifte. Dit zorgt ervoor dat je minder belasting moet betalen. Maak daarom gebruik van de verschillende aftrekposten. Denk aan de aftrekbare kosten voor spullen en verzekeringen, de kleine fiscale voordelen waar je gebruik van kunt maken en de aftrekposten die voor zzp’ers gelden. Zie hier een voorbeeldberekening.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt verleend als er sprake is van een investering tussen de €2.600 en €353.973 in bedrijfsmiddelen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het bedrag dat geïnvesteerd wordt. Bij een investering van €2.601 t/m €63.716 is de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.600 € 0
€ 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 117.991
meer dan
€ 353.973
€ 0

Willekeurige afschrijvingen

Als je als starter voldoet aan de voorwaarden voor startersaftrek, dan mag je zelf bepalen hoe je een bedrijfsmiddel afschrijft als die voldoet aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek, echter geldt er geen minimaal geïnvesteerd bedrag.

Oudedagsreserve

Zzp’ers die aan het urencriterium voldoen konden tot hun pensioengerechtigde leeftijd fiscaal voordelig sparen voor een pensioen via de opbouw van een oudedagsreserve. Een deel van de ondernemingswinst reserveerde je voor een pensioen. Hier betaalde je in eerste instantie geen inkomstenbelasting over. Dat komt pas aan de orde als de reserve uiteindelijk naar jezelf ‘uitgekeerd’ wordt na de pensioengerechtigde leeftijd. In 2022 mocht je 9,44 % van je ondernemingswinst reserveren voor de OR, met een maximum van €9.632. Let op: per 1 januari 2024 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. Wat je tot en met 2022 nog aan oudedagsreserve hebt opgebouwd, kun je wel nog gebruiken volgens de oude regels. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Ondernemersaftrek

De belastbare winst uit onderneming wordt onder andere verminderd met de ondernemersaftrek. Voor de ondernemersaftrek geldt het urencriterium dat meer dan 1.225 uren besteed wordt aan de onderneming.

Voor de zzp’er zijn meerdere ondernemersaftrekposten van belang:

  • Zelfstandigen- en startersaftrek
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Investeringsaftrek

Zelfstandigen- en startersaftrek

De zelfstandigenaftrek bedroeg €7.030 in 2020, €6.670 in 2021 en €6.310 in 2022. In 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030. De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en bij de start van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Voor starters geldt een extra aftrek van 2.123 euro. Als starter kun je hier in 5 jaar maximaal 2 keer gebruik van maken.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. De zzp’er besteedt tenminste 500 uren aan S&O werk, werk waarvoor een S&O verklaring geldt die je moet aanvragen bij de RVO.

Investeringsaftrek

Er zijn 3 soorten investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst waar alle ondernemers recht op hebben, ook als er minder dan 1.225 uur in de onderneming wordt gewerkt. Voor IB-ondernemers wordt de mkb-winstvrijstelling na aftrek van de ondernemersaftrekposten toegepast. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Na aftrek van de mkb-winstvrijstelling is de belastbare winst uit onderneming berekend.

Bereken je belastbare winst

Hieronder staat een voorbeeld aan hoe je de belastbare winst kunt bepalen, naar aanleiding van de bedrijfseconomische winst die je hebt bepaald volgens “Goed koopmansgebruik” en bijtellingen en aftrekposten. Vervolgens kun je op basis van de belastbare winst zelf de te betalen belasting bepalen.

Boekjaar 2022
Omzet
– Minus: Zakelijke kosten
_____________________________________________
Bedrijfseconomische winst
+ Plus: Niet-aftrekbare deel van de kosten
+ Plus: Bijtelling gebruik auto van de zaak
+ Plus: Privé gebruik diensten/goederen onderneming
– Minus: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
– Minus: Willekeurige afschrijvingen
_____________________________________________
Winst voor de Oudedagreserve/ Ondernemersaftrek
– Minus: Toevoeging OR
_____________________________________________
Winst na OR
– Minus: Zelfstandigenaftrek
– Minus: Startersaftrek
_____________________________________________
Belastbare winst
Minus 14% MKB Winstvrijstelling
_____________________________________________
= Belastbare winst

Algemene heffingskorting

Over de belastbare fiscale winst wordt uiteindelijk de inkomstenbelasting berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene heffingskorting.

De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De algemene heffingskorting wordt berekend volgens onderstaande tabel.

U bereikt in 2022 nog niet de AOW-leeftijd

Tabel algemene heffingskorting: in 2022 nog niet de AOW-leeftijd
Belastbaar inkomen uit werk en woning Algemene heffingskorting
tot € 21.318 € 2.888
vanaf € 21.318 tot € 69.398 € 2.888 – 6,007% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 21.317)
vanaf € 69.398 € 0

U hebt in 2022 het hele jaar de AOW-leeftijd

Tabel: algemene heffingskorting: in 2022 het hele jaar de AOW-leeftijd
Belastbaar inkomen uit werk en woning Algemene heffingskorting *
tot € 21.318 € 1.494
vanaf € 21.318 tot € 69.398 € 1.494 – 3,106% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 21.317)
vanaf € 69.398 € 0

Bron: Belastingdienst

Coronaregelingen

Heb je in 2021 gebruikgemaakt van coronaregelingen zoals de TVL of TOGS? Let dan op dat je sommige tegemoetkomingen zelf in je aangifte inkomstenbelasting moet vermelden, andere zijn vooraf ingevuld. Meer informatie hierover vind je op belastingdienst.nl/corona en in de online aangifte zelf.

Zzp’er en in loondienst?

Als je zowel in loondienst als ondernemer bent, kun je hier voordeel uit halen. Als je winst na de aftrek negatief is, kun je dit van je salaris aftrekken om minder belasting te betalen.

Voorbeeld:

  • Je hebt 2.000 euro winst met je onderneming
  • Je totale aftrek is 9.000 euro
  • Je winst staat 7.000 euro negatief op de aangifte
  • Resultaat: je hoeft over 7.000 euro van je salaris geen belasting te betalen

Eenvoudig aangifte doen

Als je alle gegevens netjes hebt bijgehouden in een online boekhoudpakket, is het vaak makkelijker om de aangifte te doen. Bekijk dan de volgende pakketten eens:

#1

e-Boekhouden.nl

Het populairste boekhoudprogramma voor zzp’ers. Nu 15 maanden gratis!

#2

MoneyMonk

Beheer jouw volledige administratie, zonder gedoe!

#3

Rompslomp.nl

Rompslomp is hét meest eenvoudige boekhoudprogramma voor zzp’ers.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee